• Layihələndirmə
• Avtomatik yanğın söndürmə
• Tikililərin alovdan mühafizəsi
• Yanğın siqnalizasiyası
• Hidrantların quraşdırılması
• Su ilə yanğın söndürmə