• İstənilən inzibati, ictimai və şəxsi obyektlərin, ofislərin və mənzillərin tikintisi
• Mütəxəssislər tərəfindən smetanın hazırlanması
• Mütəxəssilərin baxışı və konsultasiyası
• Tikintidə istifadə olunan materiallar haqqında ətraflı məlumatın və zəmanətin verilməsi
• Tikinti layihəsinə tam nəzarət